Synpunkter och frågor?

Dina inspel och frågor viktiga.

Det här tycker jag är viktigt för regionens framtid:
Jag är intresserad av dessa områden:
Jag vill ha en inbjudan till en diskussion kring regionens framtid.
Om du svarat ja på frågan ovan behöver vi ditt namn och e-postadress:
Var vänlig att kryssa i rutan nedan för att bekräfta att du är en användare.

RUS

Uppländsk drivkraft 3.0 är den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län 2013-2016. Du kan läsa mer om den i länken till vänster.

Regional utvecklingsstrategi 2017 - 2020 på remiss

12 maj - 30 september är RUS-förslaget ute på remiss. Efter det arbetar vi med remissvaren fram till december 2016 då förbundsfullmäktige tar beslut om strategin.

Du hittar remissen i Dokumentlistan.


Rapporter och kunskapsunderlag som använts under
processen ligger under Länkar.

Dokumentlista

RUS remissversion 12 maj - 30 september
Målbilaga
Remissbilaga med åtaganden - För remissvar
Översiktlig tidsplan RUS-processen