• Start kultur 9
  • Start kultur 11
  • Start kultur 18 - skapa dans 2015
  • Start kultur 14
  • Start kultur 17

Kultur

Kultur och bildning är den del av Region Uppsala som arbetar med kultur och folkbildning i Uppsala län.

 


Region Uppsalas kulturstipendiater 2017 är utsedda

Region Uppsala fördelar 430 000 kr till tio kulturskapare i länet. Musikern Suranjana Ghosh får konstnärligt utvecklingsstöd 2017–2018.


Föreslå mottagare av Årets Uppskattning senast 15 mars

Årets Uppskattning är en utmärkelse som delas ut av Kulturnämnden vid Region Uppsala för att uppmärksamma arrangörer och andra aktörer som gör goda insatser för barn- och ungdomskultur i länet. Priset består av 20 000 kr och ett speciellt framtaget konstverk.


Invigning av kulvert: Sexhundra meter underjordisk konst

Den 17 februari invigdes en ny kulvert som knyter samman Akademiska sjukhuset med Uppsala Science Park. Kulvertarbetet som helhet har kostat över 150 miljoner kronor. Det var dock inte bara kulverten som invigdes utan även ett konstverk som är unikt i sin omfattning. Verket "Akademisk underjord" har målats på kulvertens båda väggar och är på sammanlagt sexhundra meter.


Anmäl dig till Kulturting 2017 senast 28 februari!

Du har fortfarande chansen att anmäla dig till Kulturting 2017 den 8–9 mars när Region Uppsala för första gången står som värd. Programmet bjuder på en spännande mix av forskning, samhällsdebatt, samtal och kulturupplevelser.


Följ oss på

facebook