• Start kultur 9
  • Start kultur 11
  • Start kultur 18 - skapa dans 2015
  • Start kultur 14
  • Start kultur 17

Kultur

Kultur och bildning är den del av Region Uppsala som arbetar med kultur och folkbildning i Uppsala län.

 


Nu startar mentorsprogram för författare i Uppsala län

Region Uppsala har genom den statliga kultursamverkansmodellen ett uppdrag att arbeta litteraturfrämjande och som ett led i det arbetet startas nu ett mentorsprogram för författare. Programmet ska ge icke-etablerade författare bättre förutsättningar att etablera sig i den litterära världen.


Visning av regionalt producerad film den 27 mars

Kulturenheten stödjer ett tiotal uppländska filmare per år i deras produktioner. Dessa filmer kommer nu att visas, i sin helhet, som trailers eller som work-in-progress.


Sök till musiklinjen på Wiks folkhögskola senast 27 mars!

Vill du ägna ett år på heltid åt musik och utvecklas som musiker och människa i en unik och inspirerande miljö. På Wiks musiklinje får du en gedigen grund för högre musikstudier och ett aktivt musicerande.


Följ oss på

facebook